การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 กองทุนเงินทดแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
70
11 ม.ค. 2562
2 ประเภทวันลาของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
95
12 ม.ค. 2561
3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณธ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2545 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ดาวน์โหลดเอกสาร
111
12 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1