องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150
โทรศัพท์ : 0-7548-0240 โทรสาร : 0-7548-0240
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@naware.go.th