ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

โทรศัพท์ : 0-7548-0240 โทรสาร : 0-7548-0240

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@naware.go.th

Google Map
เดินทางไปอบต.นาเเว