กองช่าง
 • กิติศักดิ์ ไชยรัตน์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • ว่าง

  วิศวกรโยธา

 • สุระศักดิ์ แก้วเกิด

  นายช่างโยธา

 • ว่าง

  นายช่างโยธา

 • เกรียงศักดิ์ ผกากรอง

  เจ้าพนักงานประปา

 • สมโชค ขาว พนง.

  ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 • พิพัฒน์ แก้วศรีอ่อน

  พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • จักรี อุปลา

  ผช.นายช่างไฟฟ้า

 • พรชนัน พลเทพ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ