หน่วยตรวจสอบภายใน
  • ว่าที่ร้อยตรีประพันธ์ เพ็งเจริญ

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  • จรวยพร ไกรนรา

    นักวิชาการตรวจสอบภายใน