ภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 นายศรชัย แช่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว นางกนกวรรณ สุรภักดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการสร้างบ้านให้กับคนพิการ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 นายศรชัย แช่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว นางกนกวรรณ สุรภักดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการสร้างบ้านให้กับคนพิการ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

634

2 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 28 มิถุนายน 2567
นายศรชัย แช่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวพร้อมด้วย
นายนุพิษ สุทธิ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวได้นำ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 
ณ  วัดควนยูง ม.9 ต.นาแว 
โดยมีนายอัครพล สุทธิรักษ์จิตสุภาพ
นายอำเภอฉวางเป็นประธานในพิธี

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 นายศรชัย แช่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวพร้อมด้วย นายนุพิษ สุทธิ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวได้นำ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดควนยูง ม.9 ต.นาแว โดยมีนายอัครพล สุทธิรักษ์จิตสุภาพ นายอำเภอฉวางเป็นประธานในพิธี

627

1 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 27 มิถุนายน 2567 นายศรชัย แช่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว พร้อมด้วย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 นายศรชัย แช่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว พร้อมด้วย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

640

1 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30
นายศรชัย แช่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
ข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
ผู้บริหารสถานศึกษาฯ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567. ณ ห้องประชุมอำเภอฉวาง ชั้น 2 
ในโอกาสนี้เข้ารับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณผู้ร่วมสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมงานพลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมีนายอัครพล สุทธิรักษ์ จิตต์สุภาพ
นายอำเภอฉวางเป็นประธานและมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 นายศรชัย แช่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาฯ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567. ณ ห้องประชุมอำเภอฉวาง ชั้น 2 ในโอกาสนี้เข้ารับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณผู้ร่วมสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมงานพลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายอัครพล สุทธิรักษ์ จิตต์สุภาพ นายอำเภอฉวางเป็นประธานและมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้

654

18 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 10 มิถุนายน 2567
นายศรชัย แช่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวได้เป็นประธานเปิดโครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพส่งเสริมวิถีไทย จัดทำโดยกลุ่มสตรีตำบลนาแว
สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นายศรชัย แช่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวได้เป็นประธานเปิดโครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพส่งเสริมวิถีไทย จัดทำโดยกลุ่มสตรีตำบลนาแว สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

644

18 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 5  มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 น.
นายศรชัย แช่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
เป็นประธานเปิดโครงการกายบริหารเบิกบานใจเพื่อสุขภาพที่ดี โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ
ในครั้งนี้มีกรรมการประเมินโครงการเข้าร่วมติดตามประเมินด้วย
จัดทำโครงการโดย โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ
สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.นาแว

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 น. นายศรชัย แช่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เป็นประธานเปิดโครงการกายบริหารเบิกบานใจเพื่อสุขภาพที่ดี โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ ในครั้งนี้มีกรรมการประเมินโครงการเข้าร่วมติดตามประเมินด้วย จัดทำโครงการโดย โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.นาแว

644

18 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 นายศรชัย แช่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ร่วมกันแห่ผ้าห่มธาตุ เจดีย์สถานพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ บ้านควนสววรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 นายศรชัย แช่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ร่วมกันแห่ผ้าห่มธาตุ เจดีย์สถานพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ บ้านควนสววรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน

667

28 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดำเนินการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษา และเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีนายศรชัย แช่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว   เป็นประธาน ตามแนวทางการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ และบัญชีการจัดสรรพระบรมฉายาลักษณ์

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดำเนินการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษา และเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีนายศรชัย แช่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เป็นประธาน ตามแนวทางการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ และบัญชีการจัดสรรพระบรมฉายาลักษณ์

656

28 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นำโดย นายศรชัย แช่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ได้จัดแข่งขันกีฬาภายในตำบล"นาแวเกมส์"ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2567 ณ สนามโรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ   โดยมีนายอัครพล สุทธิรักษ์ จิตต์สุภาพ เป็นประธาน โดยมีประชาชนในพื้นที่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นำโดย นายศรชัย แช่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ได้จัดแข่งขันกีฬาภายในตำบล"นาแวเกมส์"ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2567 ณ สนามโรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ โดยมีนายอัครพล สุทธิรักษ์ จิตต์สุภาพ เป็นประธาน โดยมีประชาชนในพื้นที่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน

678

20 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว  ได้จัดโครงการส่งเสริมประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดย นายศรชัย แช่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เป็นประธาน ซึ่งมีผู้สูงอายุจำนวน 99 คน โดยมีประชาชนในพื้นที่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ร่วมรดน้ำผู้สูงอายุพร้อมเพรียงกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ได้จัดโครงการส่งเสริมประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดย นายศรชัย แช่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เป็นประธาน ซึ่งมีผู้สูงอายุจำนวน 99 คน โดยมีประชาชนในพื้นที่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ร่วมรดน้ำผู้สูงอายุพร้อมเพรียงกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

684

17 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและ สมาชิกสภาฯ

โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและ สมาชิกสภาฯ

681

3 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ในวันที่ 23 -24 มีนาคม 2567 นายศรชัย แช่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายตำบลสุขภาวะ ภ ายใต้โครงการสานพลังบูรณาการเครือข่ายท้องถิ่นสู่การขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ศาลาประชาคมอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในวันที่ 23 -24 มีนาคม 2567 นายศรชัย แช่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายตำบลสุขภาวะ ภ ายใต้โครงการสานพลังบูรณาการเครือข่ายท้องถิ่นสู่การขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ศาลาประชาคมอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

691

29 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 27 มีนาคม 2567 นายศรชัย แช่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ร่วมขบวนประเพณีแห่ผ้าห่มธาตุน้อย บูชาพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ อำเภอฉวาง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 โดยมีนายอัครพล สุทธิรักษ์ จิตต์สุภาพ นายอำเภอฉวาง เป็นประธานในพิธี

วันที่ 27 มีนาคม 2567 นายศรชัย แช่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ร่วมขบวนประเพณีแห่ผ้าห่มธาตุน้อย บูชาพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ อำเภอฉวาง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 โดยมีนายอัครพล สุทธิรักษ์ จิตต์สุภาพ นายอำเภอฉวาง เป็นประธานในพิธี

686

29 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำประปาหมู่ที่ ๑๐ เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน

ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำประปาหมู่ที่ ๑๐ เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน

682

28 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว นำโดย นายศรชัย แช่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ได้จัดโครงการ สวนครัว สวนสวย ด้วยวิถีชีวิตพอเพียง เพื่อเป็นโครงการต้นแบบให้ประชาชนได้นำไปดำเนินการในครัวเรือน โดยมีผู้นำท้องที่ตำบลนาแว พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ เข้าร่วมพร้อมเพรียงกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว นำโดย นายศรชัย แช่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ได้จัดโครงการ สวนครัว สวนสวย ด้วยวิถีชีวิตพอเพียง เพื่อเป็นโครงการต้นแบบให้ประชาชนได้นำไปดำเนินการในครัวเรือน โดยมีผู้นำท้องที่ตำบลนาแว พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ เข้าร่วมพร้อมเพรียงกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

705

23 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว  นำโดย
นายศรชัย แช่ม 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีเด็กๆเข้าร่วมจำนวนมาก สร้างความสนุกสนาน สร้าความสุขให้กับเด็กๆ

วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว นำโดย นายศรชัย แช่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีเด็กๆเข้าร่วมจำนวนมาก สร้างความสนุกสนาน สร้าความสุขให้กับเด็กๆ

3336

16 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 20 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเเว ได้ดำเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข  โดยการจับคู่ร่วมกับศาสนาสถาน สถานศึกษา เเละภาคีความร่วมมือในรูปแบบ " ๑ อปท. ๒ ศาสนสถาน ๒ สถานศึกษา เเละภาคีความร่วมมือในระดับพื้นที่ของเเต่ละตำบล" ณ วัดวังสะพาน

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเเว ได้ดำเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข โดยการจับคู่ร่วมกับศาสนาสถาน สถานศึกษา เเละภาคีความร่วมมือในรูปแบบ " ๑ อปท. ๒ ศาสนสถาน ๒ สถานศึกษา เเละภาคีความร่วมมือในระดับพื้นที่ของเเต่ละตำบล" ณ วัดวังสะพาน

3082

20 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

3133

5 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดงานวันลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย ใส่ใจการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ ภูมิปัญญาดีดี ตามวิถีชุมชน ประจำปี 2566

โครงการจัดงานวันลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย ใส่ใจการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ ภูมิปัญญาดีดี ตามวิถีชุมชน ประจำปี 2566

3107

29 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมปรึกษาหารือ การกำหนดรูปแบบงาน
ตามโครงการจัดงานวันลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย

ประชุมปรึกษาหารือ การกำหนดรูปแบบงาน ตามโครงการจัดงานวันลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย

3290

22 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...