ภาพกิจกรรม
วันพระราชทานธงชาติไทย
2499
11 ตุลาคม 2566

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายศรชัย แช่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว พร้อมด้วยผู้บริหาร/ข้าราชการ/พร้อมพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย