ภาพกิจกรรม
จิตอาสา ณ โบราณสถานเจดีย์บ้านควนสวรรค์
2423
11 ตุลาคม 2566

วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2566 นาย ศรชัย แช่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ได้นำจิตอาสาในองค์กรและบุคลากร ในอบต.นาแว ร่วมกับผู่ใหญ่ณภพ วิจาราณ์ ทำความสะอาดพื้นที่เพื่อเตรียมรองรับในงานบุญสารทเดือนสิบ ณ โบราณสถานเจดีย์บ้านควนสวรรค์ หมู่ที่ 8