ภาพกิจกรรม
บุญสารทเดือนสิบ
2414
11 ตุลาคม 2566

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 นำโดยนายศรชัย แช่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว โดยมีนายนิคม หอยแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอฉวาง เข้าร่วมแห่กระจาด แห่หมับ ในประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ส่งตายาย ณ วัดวังสะพาน หมู่ที่ 1 ตำบลนาแว