ภาพกิจกรรม
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
2434
5 ธันวาคม 2566