ภาพกิจกรรม
วันที่ 20 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเเว ได้ดำเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข โดยการจับคู่ร่วมกับศาสนาสถาน สถานศึกษา เเละภาคีความร่วมมือในรูปแบบ " ๑ อปท. ๒ ศาสนสถาน ๒ สถานศึกษา เเละภาคีความร่วมมือในระดับพื้นที่ของเเต่ละตำบล" ณ วัดวังสะพาน
2392
20 ธันวาคม 2566