ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566)
2 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 (กรกฎาคม-กันยายน 2566)
3 ตุลาคม 2566

1


เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแวประจำเดือนสิงหาคม2566
2 ตุลาคม 2566

1


เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2 ตุลาคม 2566

1


เอกสารแนบ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแวประจำเดือนกันยายน 2566
4 กันยายน 2566

1


เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแวประจำเดือน กรกฏาคม 2566
3 สิงหาคม 2566

2


เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแวประจำเดือนมิถุนายน
5 กรกฎาคม 2566

5


เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 (มีนาคม-มิถุนายน 2566)
4 กรกฎาคม 2566

3


เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแวประจำเดือนพฤษภาคม
2 มิถุนายน 2566

6


เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแวประจำเดือนเมษายน
2 พฤษภาคม 2566

3


เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแวประจำเดือน มีนาคม 2566
5 เมษายน 2566

5


เอกสารแนบ
รายงานแเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2566 (มกราคม2566-มีนาคม2566)
4 เมษายน 2566

7


เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
1 มีนาคม 2566

7


เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแวประจำเดือน มกราคม 2566
3 กุมภาพันธ์ 2566

10


เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแวประจำเดือน ธันวาคม 2565
3 มกราคม 2566

7


เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแวประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕
2 ธันวาคม 2565

11


เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแวประจำเดือน ตุลาคม 2565
1 พฤศจิกายน 2565

7


เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแวประจำเดือน กันยายน 2565
3 ตุลาคม 2565

9


เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3 ตุลาคม 2565

8


เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแวประจำเดือน สิงหาคม 2565
5 กันยายน 2565

7


เอกสารแนบ