ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567
22 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1 ตุลาคม 2565

0


เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
14 กันยายน 2564

0


เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
23 กันยายน 2563

0


เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
25 กันยายน 2562

0


เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3 ตุลาคม 2561

0


เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
25 กันยายน 2560

0


ตามเอกสารดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
22 กันยายน 2559

0


เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559
29 กันยายน 2558

0


เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 ส่วนที่ 1
19 กันยายน 2554

0


รายละเอียดดังแนบ

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 ส่วนที่ 2
19 กันยายน 2554

0


รายละเอียดดังแนบ


SLOT GACOR
เอกสารแนบ
ข้อบัญัติงบประมาณประจำปี 2554
6 ตุลาคม 2553

0


รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554
เอกสารแนบ
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554
1 ตุลาคม 2553

0


ประกาศใช้ข้อบัญญัติ วันที่ 1 ตุลาคม 2553
เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553
29 กันยายน 2552

0


รายละเอียดดังแนบ
SLOT ONLINE
เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2551
10 ตุลาคม 2550

0


ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2551