แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566)
4 สิงหาคม 2566

15


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 (แก้ไข ครั้งที่ 2/2566)
8 มิถุนายน 2566

21


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 (แก้ไข ครั้งที่ 1/2566)
10 พฤษภาคม 2566

22


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566
1 มีนาคม 2566

37


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
27 กันยายน 2564

82


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
15 มิถุนายน 2562

91


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
9 ธันวาคม 2559

118


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว (พ.ศ. 2560 - 2562)
10 มิถุนายน 2559

128


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว (พ.ศ. 2559 - 2561)
19 มิถุนายน 2558

106


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาตำบลสามปีประจำปี พ.ศ.2557-2559
28 มิถุนายน 2556

165


ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบลสามปีประจำปี  2557-2559  ของ  อบต.นาแว

ประกาศวันที่  28  มิถุนายน  2556

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาตำบลสามปีประจำปี พ.ศ.2555-2557
29 มิถุนายน 2554

113


ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีประจำปี พ.ศ.2555-2557  วันที่  29  มิถุนายน  2554

เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาตำบลสามปีประจำปี 2556-2558
28 มิถุนายน 2554

99


ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสามปีประจำปี  2556-2558

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาสามปี2554-2556
25 มิถุนายน 2553

131


ประกาศใช้แผนสามปี 2554-2556 วันที่25มิถุนายน2553
เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสามปี (2553-2555) อบต.นาแว
29 มิถุนายน 2552

205


อบต.นาแวประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2553-2555 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552
เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554
27 มิถุนายน 2551

99


ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสามปีประจำปี พ.ศ.2552-2554 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
เอกสารแนบ
แผนพัฒนาสามปีประจำปี 2551-2553
21 มิถุนายน 2550

97


แผนพัฒนาสามปีประจำปี 2551-2553
เอกสารแนบ
แผนพัฒนาสามปี 2550-2552
30 กรกฎาคม 2549

99


แผนพัฒนาสามปี 2550-2552
เอกสารแนบ